Categorie archief: Informatief

Wijzigingen in declaratieregels per 1/1/2015

Wijzigingen in declaratieregels. Eind december 2014 bleek dat de Nederlandse ziekenhuizen in 2012 en 2013 voor bijna €300 miljoen verkeerd aan de zorgverzekeraars hebben gedeclareerd (Zorgvisie, december 2014).  Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is er echter geen sprake van bewuste fraude. Voor zowel de ziekenhuizen als de zorgverzekeraars zijn de gevolgen van deze onterechte declaraties voelbaar: de ziekenhuizen worden geacht het teveel ontvangen geld terug te betalen en krijgen de komende jaren meer controle vanuit zorgverzekeraars. Daarnaast krijgen de zorgverzekeraars de foutief-gedeclareerde bedragen niet altijd terug van ziekenhuizen en moeten allerlei betalingsregelingen treffen. Dit alles kost enorm veel tijd en geld, kortom: een onwenselijke situatie.

De vraag is uiteraard, hoe ontstaat deze situatie? Een van de redenen is dat er binnen ziekenhuizen vaak niemand eindverantwoordelijk is voor het registratieproces. Daarnaast worden er veel  verschillende registratiesystemen gebruikt die veelal niet gebruiksvriendelijk zijn, waardoor het een tijdrovende klus wordt.  Een laatste  belangrijke reden: De steeds veranderende DBC-regels. Ook per 1 januari 2015 is er weer het een en ander veranderd (zie: DBC Onderhoud, registratieregels 2015). Om u een beetje op weg te helpen hebben wij de belangrijkste twee wijzigingen voor u uit het 50 pagina tellende document gedestilleerd:

DBC type 21 is niet meer 365 dagen open maar maximaal 120 dagen. Dit zorgt voor:

  • Een stijging van het aantal trajecten met ruim 10%;
  • Een verandering in de zorgprofielen en productmix;
  • Een lagere DBC prijs (gem. prijs van 865 euro naar 790 euro).

De registratiemogelijkheden voor de SEH-arts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant verruimd. Per 2015 kunnen ze, namelijk:

  • Een polikliniek bezoek vastleggen;
  • Geheel zelfstandig een zorgtraject registreren en een DBC zorgproduct openen en sluiten (de SEH arts kon dit al).

Note: Indien zowel een  poortspecialist als een SEH arts, verpleegkundig specialist of physician assistant een deel van de zorgprestatie uitvoert, kan er maar één zorgtraject worden geopend.

Het blijft dus belangrijk om continu aandacht te hebben voor het zorgregistratie- en zorgdeclaratieproces. Mocht u dit op een leuke en toegankelijke manier willen organiseren voor (zorgprofessionals) in uw organisatie dan is het DBC spel wellicht iets voor u!