DBC’s

DBCtraining
Lesje DBC’s.
 De diagnosebehandelcombinatie of DBC is in 2005 geïntroduceerd. Het idee is simpel: verrichtingen worden niet langer apart gedeclareerd maar gebundeld in een DBC. Een deel van die DBC’s kent een vaste prijs (ca. 30%) en voor de overige DBC’s wordt een prijs onderhandeld tussen zorgverzekeraar en zorgverlener. In 2012 is het DBC systeem verder versimpeld. De 30.000 bestaande DBC’s zijn vervangen door 4.400 DOT’s (DBC’s op weg naar Transparantie). Uitgangspunten hierbij waren: het vereenvoudiging van deDBC systematiek en het vergroten van transparantie en medische herkenbaarheid.

Ondanks de introductie van DBC’s en DOT’s blijft zorgregistratie een complexe bezigheid. Vooral de vele interacties tussen de verschillende partijen (o.a. zorgprofessional, zorgverzekeraar, DBC-consulent en patiënt) en systemen, die samen voor correcte registratie en declaratie moeten zorgen maakt dat het een kwetsbaar en foutgevoelig geheel(NRC, mei 2013).

De ‘simpele’ theorie op papier, is een werkelijke uitdaging in de praktijk. Andere ontwikkelingen in de zorgsector maken het extra moeilijk om de DBC systematiek onder de knie te krijgen. In de afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen in declaratieregels geweest (Zorgvisie, oktober 2014), komt er vanuit de NZA en zorgverzekeraars steeds meer toezicht op de declaraties en is de volledige prestatiebekostiging per 1-1-2014 ingevoerd waardoor ziekenhuizen geen jaarlijks budget meer ontvangen maar productiegericht (per DBC product) moeten afrekenen (NRC, april 2014). Dit veranderende landschap heeft onder andere (onbewuste) zorgfraude door theoretisch onjuiste declaraties met zich mee gebracht (Volkskrant, maart 2013). Al deze ontwikkelingen maken dat rechtmatige zorgdeclaratie steeds noodzakelijker en belangrijker wordt (Zorgvisie, oktober 2014).

Met het DBC spel beogen wij meer aandacht te creëren voor de DBC systematiek. Door het registratie- en declaratieproces vereenvoudigd weer te geven en toegankelijk te maken hopen wij een bijdrage te leveren aan het correct en rechtmatig declareren van zorg.

Zie ook ons artikel over de wijzigingen in declaratieregels per 01/01/2015
Klik hier