Leerzame en actieve middag met UMC inkopers

Afgelopen dinsdag (2 december) vond de NFU inkopersdag plaats, waarbij de inkopers van alle acht UMC’s halfjaarlijks bij elkaar komen om kennis over hun vakgebied uit te wisselen. Bij de bijeenkomst van 2 december stond de zorgregistratie en -declaratie centraal en daarom waren wij uitgenodigd om het DBC spel met de inkopers te spelen.

In twee sessies van een uur hebben we, op speelse wijze, de in totaal 26 deelnemers door het zorgregistratie- en declaratieproces meegenomen. Naast het leren kennen van de DBC systematiek was voor de inkopers vooral de vraag ‘Wat is onze rol in dit proces?‘ relevant. Uit de discussie over deze vraag kwam naar voren dat inkopers wellicht meer kunnen gaan sturen op de relatie inkoop en verkoop binnen de zorg. De inkopers kunnen namelijk een grote rol spelen bij bijvoorbeeld materiaalintensieve DBC’s, door de DBCprijs als criteria in de aanbesteding te stellen. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op de materiaalprijzen en indirect dus ook op de kostprijzen van behandelingen. Verder hadden de inkopers allerlei leuke en interessante vragen over de controlemechanismen, betrokken partijen en de omvang van registratie- en declaratiefouten.

De reacties op het spel waren zeer positief. Een OR-lid gaf aan eerder een dag lang DBC les te hebben gevolgd, maar in dit ene uur veel beter en actiever te zijn meegenomen in het DBC registratie- en declaratieproces. Voor ons een mooi compliment en we kijken terug op een zeer geslaagde middag!

inkoopcongres 02-12-2014 1inkoopcongres 2-12-2014

Nieuwsgierig en wil je het DBC spel ook graag met jouw collega’s spelen? Neem dan contact met ons op!