Merkbaar minder regeldruk

Afgelopen woensdag stonden we, op uitnodiging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met het DBC spel op het congres ‘merkbaar minder regeldruk’. In de Rijtuigenloods te Amersfoort hadden zich zo’n 180 professionals verzameld uit de care en cure sector. Het DBC spel was één van de deelsessies waar zorgaanbieders eigen initiatieven presenteerden om de regeldruk te verlagen.

Al voordat het congres van start gaat, komen een aantal mensen af op het uitgestalde spel – al die kaartjes op de muur maken toch nieuwsgierig! Na de inleidende woorden van de organisatie, minister Schippers en een aantal vakgenoten mogen we zelf aan de slag. Met twintig geïnteresseerden, afkomstig uit zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars, zitten we aan onze maximale capaciteit. Spannend!

Gelukkig kunnen we terugkijken op een geslaagde workshop. Uit de evaluatie blijkt dat we van de deelnemers een mooie 8 hebben gekregen voor ons werk. Maar belangrijker is dat de deelnemers het zichtbaar naar hun zin hebben gehad en dat er volop nieuwe inzichten zijn opgedaan! Vanuit de deelnemers waren veel geluiden van herkenning te horen over de belichtte knelpunten in het registratieproces, zo kon bijvoorbeeld de grote stapel met ‘zwevende verrichtingen’ rekenen op instemmend gelach. Daarnaast kwamen er een aantal interessante discussies op gang, onder andere over de rol van de DBC consulent en de beperkte feedbackloop richting medici. Ook was er discussie over zorg-transparantie vanuit het patiënt perspectief: de (vele) verschillende en complexe rekeningen die een patiënt kan krijgen voor één behandeling maken het lastig om te begrijpen waar precies voor wordt betaald.

beoordeling8

Al met al een leerzame en gezellige workshop. We danken alle deelnemers voor hun enthousiasme en input!